Kongres SSPLR 2023
9. - 11. november 2023
Hotel Grand Jasná, Demänovská dolina

Program podujatia
Aktualizované: 3.11.2023

Pozrite si odborný program Kongresu SSPLR 2023.


PROGRAM PODUJATIA
Termín konania
9. – 11. november 2023
Miesto konania
Hotel Grand Jasná
Demänovská Dolina
Dôležité termíny
8. 10. 2023 (predĺženie abstraktovej zóny) posledný termín prihlásenia abstraktu originálnej práce
21. 10. 2023 posledný termín na prihlásenie ubytovania
28. 10. 2023 posledný termín na registráciu pasívnej účasti
Okruhy tém
ŠTVRTOK
Kurz hojenia rán
Patofyziológia vzniku, prevencie a liečby rán vrátane indikácií a použitia NPWT – správna klinická prax

PIATOK
Prednášky v tematických blokoch (jednotlivé typy rán – diabetické vredy, dekubity, arteriálne a venózne ulcerácie, rozšírené o náhľady špecialistov na uvedené rany, kvalita života pacientov) – aktuálne poznatky a postupy
Cieľové skupiny
LEKÁRI:
chirurgia, cievna chirurgia, angiológia, traumatológia, plastická chirurgia, dermatovenerológia, geriatria, všeobecní lekári pre dospelých

SESTRY:
chirurgia, angiológia, cievna chirurgia, traumatológia, plastická chirurgia, intenzívna starostlivosť, dermatovenerológia, geriatria, domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS), všeobecní lekári pre dospelých

ORGANIZÁTORI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V SR